Ventilatie

Een goed stalklimaat is een fundamenteel vereiste voor een hoog comfortniveau voor de koe. En dat loont in een verhoogde melkopbrengst, verlaging van de energie- en ventilatiekosten. Veranderingen in temperatuur, stress veroorzaakt door licht, wind en neerslag en ruimte- en diergerelateerde thermische processen binnen de stal zijn enkele van de factoren die het stalklimaat beïnvloeden. Een precieze aansturing en regeling van deze factoren is erg belangrijk voor een optimaal klimaat voor de dieren. Goede ventilatie in de stal en stabiele temperaturen hebben een directe uitwerking op het welzijn van de veestapel en daardoor ook op de melkproductie.