Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring zet Stalinrichting.nu uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Stalinrichting.nu voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

WE GEBRUIKEN DE GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 het verlenen en factureren van onze diensten
– verzenden van onze nieuwsbrieven
– afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop van uw bestelling
– het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen

MINDERJARIGEN

Stalinrichting.nu heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. 

BEVEILIGING

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer).  Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

GEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEK

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google heeft verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

SOCIALE DEELMOGELIJKHEID

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

NIEUWSBRIEF

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van onze eigen mailingen.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS EN INZAGE

Zodra de dienstverlening bij Stalinrichting.nu eindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen inclusief relevante en actuele kopieën van het Uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw vennootschap. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Stalinrichting.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN EN AANPASSEN

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling administratie. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.