Roosterbevochtiging

Laat uw mestrobot of mestschuif de prestaties leveren waar deze voor gemaakt is. Engeldot Pomp- en Leidingsystemen heeft veel ervaring met beregeningssystemen voor kassen, ijsbanen, golfbanen, maneges. Sinds 2010 geldt dit ook voor melkveestallen. Dit druppelsysteem is ontwikkeld om problemen van onze klanten met haperende mestrobots op te lossen. Wij ontwerpen voor u een systeem op maat en kunnen tevens de aanleg voor u verzorgen. Sjouwen met emmers water om de robot weer te laten schuiven is definitief verleden tijd met ons roosterbevochtigingssysteem. Druppels weken de aangekoekte mest los waardoor uw mestrobot probleemloos de vee roosters kan reinigen. Ook met een conventionele mestschuif kan het systeem toegepast worden. Wij of u zelf plaatst de druppelleiding aan de onderzijde van de spanten, ze vallen hierdoor niet op. Een lange mestgang kan in één keer bedruppeld worden. Het systeem is ook prima inzetbaar voor emissiearme vloeren.

Enige resultaat